Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Ελβετίας
Verein Griechischer Akademiker in der Schweiz
Association of Greek Academics in Switzerland
Verein Griechischer Akademiker in der Schweiz, 8000 Zürich,