ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2014
 
Πρόεδρος: Αγαλιανή Fries-Μπόμπου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Πρασιανάκης
Γραμματέας: Δήμητρα Bill-Τσαβάλου
Ταμίας: Δημήτρης Καρβούνης (###)
Μέλος: Ελισάβετ Γιαλοπούλου
Μέλος: Κωνσταντίνος Δέδες
 
 
(###)
Ταμίας Ιούνιος 2013 - Μάρτιος 2014: Νίκος Πρασιανάκης
Ταμίας Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013: Νίκος Πραπόπουλος
Ταμίας Μάϊος 2011 - Ιούνιος 2012: Αντιγόνη Schobinger
 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΕΕΛ ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΤΙΟ 2014:
Γεώργιος Γκέκος
Γεώργιος Λέκκας


ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΕΕΛ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2014:
Ν.N. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟ 2011 - ΜΑΪΟ 2012
 
Πρόεδρος: Αγαλιανή Fries-Μπόμπου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Πρασιανάκης
Γραμματέας: Δήμητρα Bill-Τσαβάλου
Ταμίας: Αντιγόνη Schobinger
 
Σύμβουλος: Ασημίνα Saucy-Μπότα
Σύμβουλος: Μαρία Σκιαδά
Σύμβουλος: Δημήτρης Τόμπρος
Σύμβουλος: Αναστάσιος Φραγκουλίδης 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟ 2009 - ΜΑΪΟ 201
 
Πρόεδρος: Ολυμπία Στεφανή
Αντιπρόεδρος: 'Αννα Κανέλλου
Γραμματέας: Δήμητρα Bill-Τσαβάλου
Ταμίας: Αντιγόνη Schobinger
 
Σύμβουλος: Αγαλιανή Fries-Μπόμπου
Σύμβουλος: Ασημίνα Saucy-Μπότα
Σύμβουλος: Μαρία Σκιαδά