Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων
Ελβετίας
_______

Έδρα Ζυρίχη

 

 

 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 3 Ιουλίου του 1975 στη Ζυρίχη.
Ιδρυτικά μέλη είταν οι :
Παναγώτης Πετρόπουλος, Χρήστος Βράκας, Νικόλαος Μπόσκος,
Γρηγόριος Πουλιάδης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Λάζαρος Καλαιτζίδης,
Γεώργιος Τραιανού, Αλέξανδρος Ασκίτης, Κωνσταντίνος Κασδάγλης,
Αγαθή Γαβριηλίδου, Γεώργιος Δημητρακούδης, Μηλτιάδης Δέδες.

 

  Στόχοι:
   
Σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες επιστήμονες της Ελβετίας
Προβολή της Ελληνικής επιστήμης και του Ελληνικού πολιτισμού
Ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες και Ελβετούς, καθώς και άλλες εθνότητες που ζουν στην Ελβετία

Ενημέρωση των Ελλήνων της Ελβετίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος